ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การฝึกกำลังพลทดแทนศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะช้าง
หลักสูตรพนักงานโซนาร์เบื้องต้น

กองการฝึก กองเรือยุทธการ เปิดการอบรมการฝึกกำลังพลทดแทนศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือ เกาะช้าง ระหว่างวันที่ ๙ ถึง ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหลักสูตรพนักงานโซนาร์เบื้องต้น ระหว่าง ๙ สิงหาคม ถึง ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ในการนี้ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.