ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณด้านหลังอาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด ๓ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.