ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรล่าทำลายทุ่นระเบิด (สัญญาบัตร)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำปืน ๗๖/๖๒ มม.ออโตเมลารา

กองการฝึก กองเรือยุทธการ เปิดการอบรมหลักสูตรล่าทำลายทุ่นระเบิด (สัญญาบัตร) ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำปืน ๗๖/๖๒ มม.ออโตเมลารา ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ถึง ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในการนี้ นาวาเอกชำนาญ พวงเพชร รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๒) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.