ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ (โดย กองฝึกการอาวุธ) สนับสนุนครูฝึกปืน ๗๖/๔๐ มม. จำนวน ๕ นาย ทำการฝึกให้กับกำลังพล กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน (พัน ร.๑ รอ. กรม ร.๑ พล.นย.) จำนวน ๔๐ นาย ซึ่งเป็นกำลังพลในการยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่พระราชวังเดิม บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.