ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ชมรายการสด ร่วมพูดคุยกับครูภาษา ศภษ.ยศ.ทร. เรื่องข้อสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่ NEPT

ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ขอเรียนเชิญรับชมรายการสดในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒๐๐ น. และร่วมพูดคุยกับครูภาษา ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่องข้อสอบภาษาอังกฤษแบบใหม่ NEPT (Royal Thai Navy Language Proficiency Test) ที่จะนำมาใช้ทดสอบเร็วๆ นี้ ทาง Facebook ชื่อ ศูนย์ภาษา ทร. Royal Thai Navy Language Center โดยผู้สนใจสามารถสแกน QR code หรือคลิกที่ https://qrco.de/bcC7Zs


สแกน QR code ด้านล่างนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กำหนดการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กำหนด ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้กำลังพลในสังกัดซึ่งมีชั้นยศตามกลุ่มเป้าหมาย ทดลองเข้าระบบการสอบเพื่อลงทะเบียนและสร้างความคุ้นเคยก่อนการทดลองสอบข้อสอบจำลอง (Mock Test) ทั้งนี้ ทุกคน ต้องลงทะเบียนเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยสามารถเริ่มเข้าทดลองระบบได้ตั้งแต่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘๐๐ น. และจะทำการปิดระบบใน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๒๓๕๙ น.

ใน ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ การทดลองสอบ ข้อสอบจำลอง (Mock Test) ให้กำลังพลในสังกัดซึ่งมีชั้นยศตามกลุ่มเป้าหมาย เข้าระบบการสอบเพื่อทำการทดลองสอบ โดยสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่เวลา ๑๓๓๐ น. และเริ่มสอบพร้อมกันในเวลา ๑๔๐๐ น.

ใน ๘, ๙, ๑๒ และ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยสแกน QR code หรือคลิกที่ https://rtnavy-nept.web.app/home เพื่อลงทะเบียนเข้าทดลองระบบและสร้างความคุ้นเคย

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.