ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ห้องตัดผม สวัสดิการ กฝร.

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีเปิดห้องตัดผม สวัสดิการ กฝร. เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องตัดผม กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.