ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การฝึกการเรือเบื้องต้น นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

นาวาเอกพนม ควรประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกการเรือเบื้องต้น นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ณ หน้ากองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.