ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


เรื่องเล่าชาวเรือ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ขอเชิญชวนทุกท่านชมวีดิทัศน์เรื่องเล่าชาวเรือ ซึ่งจะรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับกองทัพเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และตลอดจนได้ซึมซับความภาคภูมิใจร่วมกันของพวกเราชาวเรือภาพยนต์สั้นเกี่ยวกับการรับเรือตอร์ปิโดในอดีต

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.