ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


พลทหารใหม่ กองเรือยุทธการ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ (โดย กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก) ประเมินผลการฝึกอบรม พลทหารใหม่ กองเรือยุทธการ พรรคกลิน ในหัวข้อเครื่องแยกน้ำออกจากน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี โดยผลการประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พลทหารใหม่สามารถเริ่มเดินเครื่องจนถึงเลิกเครื่องเป็นไปตามขั้นตอนและตามคู่มือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.