ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒/๖๔

พลเรือโท สมชาติ สะตะ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒/๖๔ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ (๒) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการการจัดการความรู้จากกองทัพเรือ ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ต่อไปของ กองเรือยุทธการ รวมทั้งพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Pratice ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.