ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


เรือพร้อมรบสูงสุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินผล การแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดำเนินการตรวจและประเมินผลฯ เรือในพื้นที่ สัตหีบ ประกอบด้วย ร.ล.นเรศวร ร.ล.สายบุรี และ ร.ล.สุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก ธีรนันท์ ทองผ่อง หัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะตรวจและประเมินผลการฝึก

สาขาศูนย์ยุทธการฯ และทัศนสัญญาณ ร.ล.นเรศวร

สาขาการอาวุธ สาขาการช่างกล และ ปคส. ร.ล.สายบุรี

สาขาเดินเรือ การเรือ และการตรวจค้นฯ ร.ล.สุโขทัย

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.