ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
สนับสนุนการฝึกดับเพลิง

กองการฝึก กองเรือยุทธการ (โดย แผนกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย) สนับสนุนการฝึกดับเพลิง ตามเอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ (อทร.๙๒๐๔) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ สนับสนุนการฝึกให้กับ กองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สนับสนุนการฝึกให้กับ โรงเรียนพันจ่า (พื้นที่สัตหีบ) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ สนับสนุนการฝึกให้กับ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายมหาสุรสิงหนาท จังหวัดระยอง

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.