ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรนายทหารประจำเรือพรรคนาวิน

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องเรียนกองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จัดให้มีการบรรยายหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับนักเรียนหลักสูตรนายทหารใหม่พรรคกลิน และหลักสูตรอาชีพพันจ่าเอกพรรคกลิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นาวาเอก ศิรัส ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการกองสื่อสารและสารสนเทศ กองเรือยุทธการ เป็นวิทยากรบรรยาย

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.