ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การถ่ายทอดสด (LIVE) การสอนภาษาอังกฤษ

ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ศภษ.ยศ.ทร.) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสด (LIVE) การสอนภาษาอังกฤษโดยอิงเนื้อหาจากหนังสือ EVOLVE1 สำหรับผู้ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับต้น (A1 : Beginner) ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๑๐๐๐ - ๑๐๕๐ เริ่มวันอังคารที่ ๙ มีนาคมนี้ โดยผู้สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาประกอบการเรียนของสัปดาห์นี้ หรือกดที่ลิงค์นี้ โดยเลือกที่ https://gofile.io/d/kid3TT

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.