ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
การฝึกซ้อมแผนขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัยประจำอาคาร

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นาวาโท ชิตพงศ์ ช้างงาม หัวหน้าแผนกป้องกันความเสียหาย กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ ทำการฝึกซ้อมแผนขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัยประจำอาคาร ให้กับ กำลังพลกองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ณ กองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.