ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔

เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองเรือยุทธการ (โดย กองการฝึก กองเรือยุทธการ) สนับสนุนจัดการประชุมซักซ้อมการปฏิบัติการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ซึ่งได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นพระอาจารย์ (พิเศษ) ให้กับนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๗๑ นาย การประชุมนี้มี พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้อำนวยการ สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธาน ในการนี้ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การรับรองและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องเบญญา อาคารเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.