ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ

เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คุณสุนันท์ สมานรักษ์ ภริยาผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ ในการนี้ นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ พร้อมด้วย คุณอรพิน ทะประสพ ภริยาผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้การรับรอง ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.