ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ครบรอบ ๙๗ ปี

พลเรือเอก สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ อนุมัติจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกรุณามอบหมายให้ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดเตรียมพิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดเตรียมอาหารเช้ารับรอง ก่อนเดินทางไปให้โอวาทบน ร.ล.อ่างทอง จัดกำลังพลในสังกัดร่วมพิธีให้โอวาท ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลการประกวดบ้านพัก และพิธีสงฆ์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

พิธีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การสักการะพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาแหลมปู่เจ้า

จัดเตรียมอาหารเช้ารับรอง ณ ห้องรับรองอาคารพิพิธภัณฑ์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ก่อนเดินทางไปให้โอวาทบน ร.ล.อ่างทอง

จัดกำลังพลในสังกัดร่วมพิธีให้โอวาท บน ร.ล.อ่างทอง

ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาและมอบรางวัลการประกวดบ้านพัก

พิธีสงฆ์

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.