ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การจัดการความรู้ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว เสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๑/๖๔ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๑) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบนโยบาย และร่างแผนการจัดการความรู้ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดทำวิธีฏิบัติที่เป็นเลิศของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ประจำปี ๒๕๖๔

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.