ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือโท ชาญชัยยศ อัฑฒ์สุวีร์ เป็นประธานประชุมสรุปผลการซักซ้อมพิธีเปิด-ปิดการจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๑) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.