ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและกรรมการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๔
สหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด กลุ่มที่ ๑ ประชุมเพื่อเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและกรรมการดำเนินการ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมี น.อ.ดุสิต ปิ่นแก้ว เสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานการประชุม

ผู้ประสงค์สมัครเป็นผู้แทนสมาชิก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร และส่งใบสมัครโดยตรงกับ น.ต.สุวรรณ เทศไทยสง นบพ.บก.กฝร. หมายเลขโทรศัพท์ ๗๒๗๑๙, ๗๒๗๒๒ กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ก่อนเวลา ๑๖๐๐

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.