ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่ กองการฝึกกองเรือยุทธการ ได้มีประกาศกองการฝึกกองเรือยุทธการ เรื่องแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายการจัดซื้อเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น กองการฝึกกองเรือยุทธการ ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดประกาศ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.