ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
อบรมการแก้ไขถอนลูกปืน ๗๖/๖๒

กองการฝึก กองเรือยุทธการ (โดย การฝึกการอาวุธ) อบรมการแก้ไขถอนลูกปืน ๗๖/๖๒ ตำแหน่งต่าง ๆและแก้ไขกรณีบรรจุลูกปืนไม่ได้ เพื่อทบทวนความรู้ให้กับกำลังพลกองฝึกการอาวุธ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องเรียนกองฝึกการอาวุธ สัตหีบ ชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.