ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
สุ่มปัสสาวะพลทหาร เพื่อหาสารเสพติด

ชุดตรวจกองข่าว กองเรือยุทธการ สุ่มปัสสาวะพลทหาร เพื่อหาสารเสพติด เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารกราบพักทหาร ๕ กองการปกครอง กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.