ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ

พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (ท่านเดิม) ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้กับ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (ท่านใหม่) ณ กองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.