ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรผู้บังคับการเรือ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บังคับการเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ในการนี้ พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมกองบัญชารกองการฝึก กองเรือยุทธการ สัตหีบ ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.