ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรผู้บังคับการเรือ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดตั้งหมู่เรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตร ผบ.เรือ ดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล เส้นทางท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ถึง เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยมีหัวข้อการฝึก ดังนี้ ฝึกนำเรือ Blind pilot ฝึกนำเรือแปรกระบวน ฝึกรับ-ส่ง สิ่งของในทะเล และฝึกนำเรือทอดสมอทางยุทธวิธี เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีเรือสนับสนุนดารฝึก ประกอบด้วย ร.ล.ตากสิน ร.ล.บางปะกง และ ร.ล.รัตนโกสินทร์ โดยมี นาวาเอก สืบสันต์ เรียนรู้ หัวหน้ากองฝึกเดินเรือและการเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.