ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรผู้บังคับการเรือ

หลักสูตร ผบ.เรือ ดำเนินการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล หัวข้อการนำเรือเทียบ-ออกจากเทียบและการกลับลำในที่แคบ พื้นที่ฝึกบริเวณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีเรือสนับสนุนดารฝึก ประกอบด้วย ร.ล.สัตหีบ เรือ ต.๑๑๑ และ เรือ ต.๙๙๓ โดยมี นาวาเอก สืบสันต์ เรียนรู้ หัวหน้ากองฝึกเดินเรือและการเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึกภาคปฏิบัติในทะเล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.