ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


มฝท.มชด. ๑/๖๔

หมู่เรือฝึกทบทวนหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ชุดที่ ๑/๖๔ ดำเนินการฝึกทบทวนให้กับ ร.ล.สัตหีบ ร.ล.ตากใบ เรือ ต.๙๙๓ เรือ ต.๑๑๑ เรือ ต.๒๖๘ และ เรือ ต.๒๗๔ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นาวาเอก บทชาย บุญล้อม หัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึกทบทวนฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.