ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือ
พื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองการฝึก กองเรือยุทธการ ทำการฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือ ในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีเรือเข้ารับการฝึกทบทวนฯ จำนวน ๙ ลำ ประกอบด้วย ร.ล.กระบุรี ร.ล.กระบี่ ร.ล.ทยานขล ร.ล.ศรีราชา ร.ล.มัตโพน ร.ล.มันใน ร.ล.ปันหยี เรือ ต.๒๒๙ และ เรือ กร.๓๐๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเกต และ ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดพังงา โดยมี นาวาเอก นาวาเอก พนม ควรประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าชุดฝึกทบทวนเคลื่อนที่ฯ
สาขาช่างกล

สาขาเดินเรือและการเรือ

สาขาทัศนะสัญญาณ

สาขาป้องกันความเสียหาย

สาขาศูนย์ยุทธการ

สาขาการอาวุธ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.