ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือ
พื้นที่ กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คณะอนุกรรมการตรวจและประเมินผล การแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดำเนินการตรวจ และประเมินผลฯ เรือในพื้นที่ กรุงเทพฯ ประกอบด้วย ร.ล. บางระจัน ร.ล.หนองสาหร่ายร.ล.สีชัง ในระหว่าง ๒๓ ถึง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมี นาวาเอก พนม ควรประดิษฐ์ รองผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าคณะฯ ในการนี้ พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ รองผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือพร้อมรบสูงสุดประจำปี กรุณาให้เกียรติในการตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจและการประเมินผลฯ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.