ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลาง

ประกาศเปิดเผยข้อมูลราคากลางการจัดซื้อเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ


ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงิน ๓๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องฝึกจำลองสถานการณ์ในเรือ จำนวน ๑ ระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุซ่อมบำรุงสายช่างโยธา จำนวน ๒๕ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุซ่อมบำรุงเรือ จำนวน ๔๗ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน ๑๓๗ รายการ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.