ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ

พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา กองเรือยุทธการ ขอเชิญร่วมสวดพระพุทธมนต์ข้ามปีเสริมบุญบารมีแก้ปีชง ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พุทธสถานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดสอบถามได้ที่ โทร.๐๓๓-๑๒๑๔๖๐ และ ทร.๗๔๗๖๔

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.