ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การดำเนินการด้านวิทยฐานะของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

นาวาเอก บทชาย บุญล้อม หัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินการด้านวิทยฐานะของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ณ ห้องเรียนกองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.